Ark Service AS tilbyr legging av TK Plater på prosjekter under oppføring i Østlandsområdet.

Send epost

Ta kontakt med Ark Service på tlf. 971 21 053 eller post@arkservice.no for nærmere informasjon

Send epost

Se også deres hjemmeside for info, http://arkservice.no/